[18 เม.ย. 2562] ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [29 มี.ค. 2562] ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
     โดย : อำนวยการ
 [14 มี.ค. 2562] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [07 มี.ค. 2562] ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ 
     โดย : อำนวยการ
 [01 มี.ค. 2562] ประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.พ. 2562] ขอเชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัด ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน 
     โดย : ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 [13 ม.ค. 2562] แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     โดย : ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 [05 ม.ค. 2562] แจ้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ไตรมาส 2 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัด 
     โดย : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
 [28 พ.ย. 2561] แจ้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของ สำนักงาน กศน.จังหวัด 
     โดย : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 818

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 684

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 858

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 935

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0 
       โดย : อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
       วันที่ 11 ต.ค. 2562 | อ่าน : 430

   นวัตกรรมครูคืนถิ่น (Srisaket Teacher Back To Tambol Innovation SSK-TBTI) 
       โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 ธ.ค. 2561 | อ่าน : 845

   การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอ 
       โดย : นายเอกวัฒน์ บุญใบ
       วันที่ 06 ธ.ค. 2561 | อ่าน : 640

   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : หอมแดง...ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพ 
       โดย : ฉันทลักษณ์ ศรีผา
       วันที่ 27 พ.ย. 2561 | อ่าน : 782

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 259
  เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 234
  การจัดการมลพิษในชุมชนการจัดการมลพิษในชุมชน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 245
  มลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 338
  มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 254
  มลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียง
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 242
  มลพิษขยะและสิ่งปฏิกูลมลพิษขยะและสิ่งปฏิกูล
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 221
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 218
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 278
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 244
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 256
  พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานพลังงานชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 322

     ดูทั้งหมด

  ..................................................................................................................................................................................................................................


  สำหรับ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม มุกดาหาร หนองคาย
  ส่งรายงาน | ดูผลการส่งรายงาน

  ..................................................................................................................................................................................................................................


  สำหรับ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เลย
  ส่งรายงาน | ดูผลการส่งรายงาน