[31 ส.ค. 2565] ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [22 ส.ค. 2565] ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [04 ก.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 
     โดย : อำนวยการ
 [25 พ.ค. 2565] ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 [03 พ.ค. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม) 
     โดย : อำนวยการ
 [27 เม.ย. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
     โดย : อำนวยการ
 [18 ม.ค. 2565] แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน 
     โดย : อำนวยการ
 [11 ม.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.ย. 2564] ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 1158

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 2530

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 2394

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 3274

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 2915

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลั 
       โดย : นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
       วันที่ 16 ก.ย. 2565 | อ่าน : 32

   บทความ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล 8ก.ย.65 
       โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
       วันที่ 16 ส.ค. 2565 | อ่าน : 98

   บทความวิจัย 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการสอนออนไลน์ 
       โดย : อ.ร่วมมิตร คำผา
       วันที่ 01 พ.ย. 2564 | อ่าน : 633

   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน 
       โดย : อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
       วันที่ 29 ต.ค. 2564 | อ่าน : 608

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 4
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของโกโก้
  ประโยชน์ของโกโก้
  โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 6
  คะแนนโหวต 0
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 6
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 5
  คะแนนโหวต 0
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 4
  คะแนนโหวต 0
  มารยาทในการใช้ Internet
  มารยาทในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 6
  คะแนนโหวต 0
  การอบสมุทรไพรดีอย่างไร
  การอบสมุทรไพรดีอย่างไร
  โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 6
  คะแนนโหวต 0
  ชนิดของก้อนเมฆ
  ชนิดของก้อนเมฆ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 4
  คะแนนโหวต 0
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 5
  คะแนนโหวต 0
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 4
  คะแนนโหวต 0
  ลองโควิด Long Covid
  ลองโควิด Long Covid
  โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 27
  คะแนนโหวต 0
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 19
  คะแนนโหวต 0

     ดูทั้งหมด

   VDO สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้


   

  การค้าออนไลน์ EP.01


   

  การค้าออนไลน์ EP.02

  การค้าออนไลน์ EP.03


  การค้าออนไลน์ EP.04

  การค้าออนไลน์ EP.05


  การค้าออนไลน์ EP.06