[07 ก.ย. 2564] ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 
     โดย : อำนวยการ
 [03 ส.ค. 2564] ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
     โดย : อำนวยการ
 [07 เม.ย. 2564] ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     โดย : อำนวยการ
 [02 เม.ย. 2564] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 
     โดย : อำนวยการ
 [18 เม.ย. 2562] ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [29 มี.ค. 2562] ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
     โดย : อำนวยการ
 [14 มี.ค. 2562] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [07 มี.ค. 2562] ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ 
     โดย : อำนวยการ
 [01 มี.ค. 2562] ประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 77

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 1562

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 1474

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 1840

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 1700

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก 
       โดย : นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์
       วันที่ 14 มิ.ย. 2564 | อ่าน : 146

   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ 
       โดย : นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
       วันที่ 14 ม.ค. 2564 | อ่าน : 605

   นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0 
       โดย : อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
       วันที่ 11 ต.ค. 2562 | อ่าน : 975

   นวัตกรรมครูคืนถิ่น (Srisaket Teacher Back To Tambol Innovation SSK-TBTI) 
       โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 ธ.ค. 2561 | อ่าน : 1401

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  รอบรู้เรื่อง กัญชา
  รอบรู้เรื่อง กัญชา
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 629
  คะแนนโหวต 5.0
  6 สมุนไพรต้านโควิด-19
  6 สมุนไพรต้านโควิด-19
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 701
  คะแนนโหวต 5.0
  สถานที่ท่องเที่ยวไทย
  สถานที่ท่องเที่ยวไทย
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 675
  คะแนนโหวต 4.5
  สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
  สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 690
  คะแนนโหวต 5.0
  3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
  3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 1285
  คะแนนโหวต 5.0
  โรคลัมปิสกิน
  โรคลัมปิสกิน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 325
  คะแนนโหวต 5.0
  10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
  10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 309
  คะแนนโหวต 5.0
  อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
  อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 526
  คะแนนโหวต 5.0
  นักฟุตบอลระดับโลก
  นักฟุตบอลระดับโลก
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 362
  คะแนนโหวต 5.0
  8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
  8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 315
  คะแนนโหวต 5.0
  สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
  สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 302
  คะแนนโหวต 5.0
  ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
  ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 347
  คะแนนโหวต 5.0

     ดูทั้งหมด