[04 ก.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 
     โดย : อำนวยการ
 [25 พ.ค. 2565] ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 [03 พ.ค. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม) 
     โดย : อำนวยการ
 [27 เม.ย. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
     โดย : อำนวยการ
 [18 ม.ค. 2565] แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน 
     โดย : อำนวยการ
 [11 ม.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.ย. 2564] ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 
     โดย : อำนวยการ
 [03 ส.ค. 2564] ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
     โดย : อำนวยการ
 [07 เม.ย. 2564] ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 1007

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 2399

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 2266

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 3082

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 2752

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   บทความวิจัย 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการสอนออนไลน์ 
       โดย : อ.ร่วมมิตร คำผา
       วันที่ 01 พ.ย. 2564 | อ่าน : 527

   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน 
       โดย : อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
       วันที่ 29 ต.ค. 2564 | อ่าน : 528

   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
       โดย : อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
       วันที่ 28 ต.ค. 2564 | อ่าน : 618

   การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก 
       โดย : นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์
       วันที่ 14 มิ.ย. 2564 | อ่าน : 670

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
  รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
  โดย : นายเทวินทร์ จันทรักษ์ กศน.อำเภอเขมราฐ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 449
  คะแนนโหวต 4.8
  แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
  แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
  โดย : นายธวัชชัย การเกษ กศน.อำเภอเขมราฐ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 454
  คะแนนโหวต 4.7
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
  โดย : นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร กศน.อำเภอนาตาล
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 423
  คะแนนโหวต 4.8
  ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
  ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
  โดย : นางสาวสลิลทิพย์ ชีพสัตยากร กศน.อำเภอตระการพืชผล
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 578
  คะแนนโหวต 5.0
  อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
  อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
  โดย : น.ส.หนูปรางค์ จันทะไข่สร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 466
  คะแนนโหวต 5.0
  7 วิธีล้างมือให้สะอาด
  7 วิธีล้างมือให้สะอาด
  โดย : จารุกิตติ์ กิ่มเกลี้ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 417
  คะแนนโหวต 5.0
  สายไหมมัดซิ่น
  สายไหมมัดซิ่น
  โดย : น.ส.สุภัค โยธี กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 449
  คะแนนโหวต 5.0
  แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
  แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
  โดย : นายทวี ชาหลักคำ กศน.อำเภอเขมราฐ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 633
  คะแนนโหวต 3.0
  Cryptocurrency คืออะไร
  Cryptocurrency คืออะไร
  โดย : นายวิทวัส ทานาฤทัย กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 549
  คะแนนโหวต 1.5
  วันวิสาขบูชา
  วันวิสาขบูชา
  โดย : นายรุ่งเจิญ ช่วงชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 501
  คะแนนโหวต 0
  หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
  หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
  โดย : นายจักรพันธ์ุ พันธุ์วิไล กศน.อำเภอนาตาล
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 446
  คะแนนโหวต 4.0
  ของกินเมืองเขม
  ของกินเมืองเขม
  โดย : นางนงนภัส บัวพันธ์ กศน.อำภอเขมราฐ
  [25 ต.ค. 2564] | อ่าน : 421
  คะแนนโหวต 0

     ดูทั้งหมด

   VDO สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้


   

  การค้าออนไลน์ EP.01


   

  การค้าออนไลน์ EP.02

  การค้าออนไลน์ EP.03


  การค้าออนไลน์ EP.04

  การค้าออนไลน์ EP.05


  การค้าออนไลน์ EP.06