[09 พ.ค. 2567] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
     โดย : อำนวยการ
 [22 เม.ย. 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [19 มี.ค. 2567] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 
     โดย : อำนวยการ
 [30 ส.ค. 2566] ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ 
     โดย : อำนวยการ
 [24 ส.ค. 2566] ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566 
     โดย : อำนวยการ
 [24 ส.ค. 2566] ประกาศจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
     โดย : อำนวยการ
 [22 ส.ค. 2566] ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ 
     โดย : อำนวยการ
 [16 ส.ค. 2566] ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566 
     โดย : อำนวยการ
 [08 ส.ค. 2566] ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [15 พ.ย. 2566] | อ่าน : 734

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Co-Learnign Space ปีงบประมาณ 2566
  โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [02 ต.ค. 2566] | อ่าน : 948

  เอกสารประกอบการอบรม Google App sheet และ Google Looker Studio
  โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
  [24 ก.พ. 2566] | อ่าน : 855

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 2761

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 4149

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน.สำหรับครูอาสาสมัครในสถานศึกษาปอเนาะพื้นที่ชายแดนใต้ 
       โดย : อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
       วันที่ 16 มิ.ย. 2566 | อ่าน : 981

   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดการเรียนการสอน  
       โดย : อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
       วันที่ 16 มิ.ย. 2566 | อ่าน : 859

   การศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วม(Co-Learning Space)ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
       โดย : น.ส.ประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ
       วันที่ 16 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 1291

   การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       โดย : น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
       วันที่ 04 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 1179

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 3045
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของโกโก้
  ประโยชน์ของโกโก้
  โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1995
  คะแนนโหวต 5.0
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1187
  คะแนนโหวต 5.0
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1632
  คะแนนโหวต 0
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1556
  คะแนนโหวต 0
  มารยาทในการใช้ Internet
  มารยาทในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2072
  คะแนนโหวต 3.1
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1380
  คะแนนโหวต 0
  ชนิดของก้อนเมฆ
  ชนิดของก้อนเมฆ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2613
  คะแนนโหวต 4.6
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2088
  คะแนนโหวต 4.3
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1727
  คะแนนโหวต 5.0
  ลองโควิด Long Covid
  ลองโควิด Long Covid
  โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1215
  คะแนนโหวต 0
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1697
  คะแนนโหวต 4.8

     ดูทั้งหมด

   คลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้

  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1174
  208 ชอบ
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1235
  3 ชอบ
  มารยาทการในการใช้ Internet
  มารยาทการในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1350
  2 ชอบ
  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1092
  2 ชอบ
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1103
  2 ชอบ
  วัฎจักรของน้ำ
  วัฎจักรของน้ำ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1180
  2 ชอบ

     ดูทั้งหมด

    

  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 1


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 2


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 3

  การนำเสนอด้วย  Looker studio
  ตอนที่ 1


  การนำเสนอด้วย Looker studio
  ตอนที่ 2


   
  ตอนที่ 2