รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 เมื่อ : 09 พฤษภาคม 2567 13:36:24     เปิดอ่าน 155


 ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ