ประธานในพิธีเปิดโครงฯ และบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา

 01 พ.ย. 2564 11:47:56      499    |     Share   

 

 ประธานในพิธีเปิดโครงฯ และบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่  (New Normal)  สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา ในโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  สร้างเทคนิควิธีการออกแบบสื่อนวัตกรรมออนไลน์ได้อย่างครบวงจร  ณ  ห้องประชุมลำโขง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร