ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2567

 24 เม.ย. 2567 14:56:16      247    |     Share   

 

 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา พลอาสา ครู นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครู นางสาวดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี