รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน.สำหรับครูอาสาสมัครในสถานศึกษาปอเนาะพื้นที่ชายแดนใต้

 16 มิ.ย. 2566 09:04:21      1060    |     Share   

 โดย : อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้