แหล่งเรียนรู้ออนไลน์


เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 1061]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 930]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1202]
โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1210]
โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  แสดงหน้า 1