แหล่งเรียนรู้ออนไลน์


เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 614]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 500]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 577]
โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2562  [อ่าน : 645]
โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  แสดงหน้า 1