ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร

 เมื่อ : 08 สิงหาคม 2566 09:42:38     เปิดอ่าน 795


 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร สกร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม