ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ

 เมื่อ : 22 สิงหาคม 2566 16:17:05     เปิดอ่าน 955


 ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลในแอปพลิเคชั้น Zoom Cloud Meetings