ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : หอมแดง...ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพ

 27 พ.ย. 2561 10:42:58      1522    |     Share   

 โดย : ฉันทลักษณ์ ศรีผา

  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : หอมแดง...ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ