ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 249]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 176]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 411]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 200]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 199]
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 232]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 205]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร สกร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานปี2566
เมื่อวันที่ : 07 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 222]
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 207]
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” (ประเภทคลิปวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 220]
ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” (ประเภทคลิปวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4]