ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 2]
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 231]
ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 288]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2562  [อ่าน : 1019]
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทย ขอเชิญรับชมกิจกรรม นิทรรศการ ประกวดต่างๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Live สถานีเรียนรู้ กศน.เชียงราย เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1049]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๒ (กอ.รมน.ภาค ๒) จะดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1056]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1348]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ครู กศน.และบุคลากร กศน. ที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เริ่มฝึกอบรมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 24 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เมื่อวันที่ : 01 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1324]
การดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัด ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1166]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 1063]
ตามที่อ้างถีง สำนักงาน กศน. ได้ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ที่อยู่ในเขตพืันที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย นครพนม รายงานผลความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ 2562
  แสดงหน้า 1 [2]