ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 26 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 101]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 96]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 156]
ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2567  [อ่าน : 554]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2567  [อ่าน : 423]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 1010]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 812]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 1436]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 955]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 887]
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]