กฎหมายควรรู้คู่โลกออนไลน์ ตอน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

 20 ต.ค. 2565 12:35:12      94   |   โดย : นายสุนทร จันทร์เปล่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

 

ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอนี้