เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก

 เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2562 15:29:13     เปิดดู/ดาวน์โหลด 4253


1. คู่มือประกอบการประชุมปฏิบัติการ >> Download <<

2. แบบฟอร์มการทำชุดการเรียนรู้ (งานกลุ่ม 6 กลุ่ม) >> Download <<

3. แบบฟอร์มใส่เนื้อหา (สำหรับหน่วยงาน) >> Download <<

4.  เอกสารประกอบการประชุม (ชุดการเรียนรู้)
      การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ >>Download<<

      การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ >>Download<<

      การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ >>Download<<

หมายเหตุ : การส่งผลงาน โดยให้แต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานที่สำเร็จแล้วบันทึกลงในแผ่น DVD ที่แต่ละกลุ่มได้รับไป ประกอบด้วย
                 1.ชุดการเรียนรู้ หมวดที่ได้รับผิดชอบ 
                 2. รูปสื่ออินโฟกราฟิก แยกใส่โฟเดอร์ ชื่อว่า สื่ออินโฟกราฟิก