นิเทศติดตามสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

 19 ส.ค. 2562 09:27:06      1188    |     Share   

 

 นิเทศติดตามสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางนิทรา วสุเพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี