นิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

 19 ส.ค. 2562 09:31:43      1300    |     Share   

 

 นิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสนามสอบ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอขอบคุณนางสุนันทา เนตรวงษ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ท่านผอ.ศุภชัย วันนิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. คณะกรรมการ ดำเนินงานประเมินเทียบระดับการศึกษาทุกท่านที่ดำเนินงานประเมินเทียบระดัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การต้อนรับในครั้งนี้
.