การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562

 22 ส.ค. 2562 14:08:57      1157    |     Share   

 

การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 

      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)