การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 07 ก.ย. 2562 10:31:08      1578    |     Share   

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.และสถานศึกษาขึ้นตรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอเวนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น โดยมีวิทยากรจิตอาสาในหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61  รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 
คือ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รหัส 2A-231 กระทรวงศึกษาธิการ  
    หลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/62
1. นายปรีชา ผลชมภู่ รหัส 2ก-154 กระทรวงศึกษาธิการ
2.นายวิเชียรโชติ โสอุบล รหัส 2ก-503 กระทรวงศึกษาธิการ
    และหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  “หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒
1.นายสมถวิล คำทอง รหัส 3ก-506 กระทรวงศึกษาธิการ
2.นายวรวุฒิ หุนมาตรา รหัส 3ก-511 กระทรวงศึกษาธิการ
3.นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ รหัส 3ข-173 กระทรวงศึกษาธิการ
4.นางภัคจิรา เลิศณรงค์สิน รหัส 3ข-175 กระทรวงศึกษาธิการ
5.นางสาวสรัยณ์อร บุญมี รหัส 3ข-186 กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมภายในงาน ประธานพิธีเปิดโดย นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจิตอาสา 904 ได้บรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม : 331 นาย และมีการสมัครจิตอาสาผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม : สมัครแล้ว 315 นาย ยังไม่ได้สมัคร 16 นาย ผู้เข้ารับฟังการบรรยายเข้าใจในเนื้อหาเกิดความหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ และซึ้งกับพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 อยากร่วมเป็นจิตอาสา และพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านของรัชกาลที่ 10 สู่การปฎิบัติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

 

  
 
 


  
 
 

 

 
 

  
 
รูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ >>