ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

 27 ก.ย. 2562 08:59:52      1211    |     Share   

 

      

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย  ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)       

                วันที่  26  กันยายน  2562  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จุดแรก ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระกาลพืชผล ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย และเดินทางต่อไปยังจุดที่สอง ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จากการลงพื้นที่ท่านได้ให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการทำงาน ห่วงใยฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ ให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยดีเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำท่วม 
               โดยมีดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และดร.วิเชียโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะ