ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากผู้ร่วมบริจาค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม

 11 ต.ค. 2562 15:38:36      1307    |     Share   

 

ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม 

        วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค เพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี