โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 21 ต.ค. 2562 11:03:55      1416    |     Share   

 

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ)

           วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562  ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
           เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ)
            สรุปกิจกรรมดังนี้ 
- รับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ กศน.อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
- ศึกษาดูงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ณ ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
- กิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในการบรรเทาทุกข์หลังน้ำลด ณ ศาลากลางหมู่บ้านเศรษฐี ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี