ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาค

 25 พ.ย. 2562 11:02:59      1303    |     Share   

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาค

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมหารือในการจัดเตรียมการในครั้งนี้