การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของ รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

 25 พ.ย. 2562 11:21:17      1445    |     Share   

 

 การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของ รมช.ศธ.
(กนกวรรณ วิลาวัลย์)


    วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ในสังกัด สำนักงาน กศน. โดยมีท่าน ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ติดตามคณะตรวจเยี่ยมตามกำหนดการดังกล่าว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จุดที่ 1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จุดที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง
วารินชำราบ กศน.อำเภอวารินชำราบ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จุดที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จุดที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จุดที่ 5 มอบนโยบายและจุดเน้น ณ ห้องประชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับประเทศ
ณ โรงเรียนกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แห่งที่ 110
และสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ