เยี่ยมสนามเปตอง การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์จังหวัดอุบลราชธานี

 13 ธ.ค. 2562 14:25:24      1339    |     Share   

 

 เยี่ยมสนามเปตอง การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมสนามเปตองและให้ขวัญกำลังนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการประสานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอใช้สนามเปตองในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ที่ 5 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ได้มีโอกาศออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ