ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมราชการ

 15 ม.ค. 2563 11:49:07      178    |     Share   

 

 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมราชการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ