ร่วมกิจกรรมวันครู

 17 ม.ค. 2563 09:47:48      176    |     Share   

 

 ร่วมกิจกรรมวันครู โครงการ "ครู กศน.ครูเพื่อประชาชน อุบลราชธานี" ปี 2563

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมทักษะพัฒนา ครู กศน.ครูเพื่อประชาชน อุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการได้รับเกียรติ เป็นผู้อ่านสาส์นวันครู ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูและบุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม ประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี