ประชุมการจัดเตรียมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

 24 ม.ค. 2563 13:34:26      169    |     Share   

 

ประชุมการจัดเตรียมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 

          วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ดำเนินการจัดประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ในระดับประเทศ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายธฤติ  ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อม กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 และ นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อม กศน.อีสานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ