ประชุมเสนอกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร

 29 ม.ค. 2563 10:21:57      168    |     Share   

 

ประชุมเสนอกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนำไปใช้ การประเมินผลของสถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ โดยมีอาจารย์แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้