ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2/2562

 19 ก.พ. 2563 09:36:01      189    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2562

       ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบสอ อาคารไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ