ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 20 ก.พ. 2563 10:46:07      203    |     Share   

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ท่านอดิศร อดิสกุล เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research โครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั้งประเทศ 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น กศน.  ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ