ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักขายมือทองของชุมชน

 06 มี.ค. 2563 09:36:55      179    |     Share   

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักขายมือทองของชุมชน

          ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอป่าติ้ว ขอความอนุเคราะห์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักขายมือทองของชุมชน โดยมีนายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายครู กศน.อำเภอป่าติ้ว ที่นำเอาหลักสูตรไปใช้ในจัดโครงการนักขายมือทองของชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์