ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2562

 18 มี.ค. 2563 10:25:13      188    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2562

        ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/25562 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ ตึกไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยเหตุการโรคระบาด Covid -19 จึงได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าวขึ้น โดยมีเจลล้างมือ และสเปย์ฆ่าเชื้อ พร้อมหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการกับผู้ตรวจกระดาษคำตอบด้วย