ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

 17 เม.ย. 2563 16:28:20      162    |     Share   

 

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

             วันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ได้จัดประชุมประจำเดือน  เมษายายน  2563  โดยผ่านระบบออนไลน์  Video Conference LINE ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019  (Work  From  Home) จึงได้จัดประชุมประจำเดือนครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น LINE เพื่อรายงานผลการปฏิบัติการและการขับเคลื่อนงานต่างๆ