ขอเชิญชวนเวียนเทียนที่บ้านเป็นมงคลแห่งตนและเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 06 พ.ค. 2563 14:17:35      167    |     Share   

 

     


สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญชวนเวียนเทียนที่บ้านเป็นมงคลแห่งตนและเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา