การอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thailand Knowledge

 07 ส.ค. 2563 11:37:06      95    |     Share   

 

 การอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thailand Knowledge 

       ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2563 การอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thailand Knowledge Portal สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี