การประชุมติดตามการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษา

 07 ส.ค. 2563 11:43:32      86    |     Share   

 

 การประชุมติดตามการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษา

ในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการประชุมติดตามการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท่านธนากร  ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


.