ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์

 11 มี.ค. 2564 14:45:20      140    |     Share   

 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์

 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำอนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี