การดำเนินการประสานการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110

 17 มี.ค. 2564 13:08:50      154    |     Share   

 

การดำเนินการประสานการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110  

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะข้าราชการครู เข้าพบนายกานต์ กัลป์ตินันนท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี  เพื่อแสดงความยินดีและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป