ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 17 มี.ค. 2564 13:12:12      130    |     Share   

 

ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา  มิติความรู้ความคิด  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2563

        วันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่วนจัดและส่งเสริมฯ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2563  ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร และเลย)  ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ