ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

 22 มี.ค. 2564 08:55:43      91    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

          วันที่ 18 - 19  มีนาคม 2564 งานการศึกษาต่อเนื่อง ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบันกศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร มีเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดย นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียง เป็นประธานในพิธีเปิด
.