การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2563

 23 มี.ค. 2564 13:30:59      100    |     Share   

 

 การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา2563

        ระหว่างวันที่  23 - 24 มีนาคม  2564  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมไชยบุรี  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร และเลย ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน) รวม 22 คน ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม สังกัดสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน