การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

 26 มี.ค. 2564 12:23:34      142    |     Share   

 

การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

            วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ        โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 สุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ