ร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด

 02 เม.ย. 2564 15:27:42      94    |     Share   

 

ร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด 

        ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรติโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเด่นชัย อ่ำแพร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโดย ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ