กิจกรรม Big Cleaning day สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 02 เม.ย. 2564 15:35:08      85    |     Share   

 

กิจกรรม Big Cleaning day สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 - วันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ บริเวณโดยรอบภายใน สถาบัน กศน.ภาคฯ และสระไทซิงเกอร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้