นิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรม Co-Learning Space

 02 เม.ย. 2564 15:45:26      86    |     Share   

 

นิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรม Co-Learning Space 

      วันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกนิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรม Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร