นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ห้องสมุด

 07 เม.ย. 2564 09:21:27      581    |     Share   

 

 นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ห้องสมุด

       วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธรและห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย