นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563

 07 เม.ย. 2564 09:32:31      577    |     Share   

 

นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563     

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ณ สนามสอบในจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู