นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563

 07 เม.ย. 2564 09:38:36      611    |     Share   

 

นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563 

ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ณ สนามสอบในจังหวัดนครพนม มุกดาหารและอำนาจเจริญ