ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

 07 เม.ย. 2564 10:01:05      678    |     Share   

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

       วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... โดย ครูออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์