ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัล รายวิชาภาษาอังกฤษ

 07 เม.ย. 2564 10:05:46      686    |     Share   

 

 ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัล รายวิชาภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัล รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ตอนที่ 13 - 18 ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ