ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

 07 เม.ย. 2564 10:11:43      768    |     Share   

 

ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

วันที่ 5 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับคณะกรรมการรับเฉลยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ (ม.ล.กฤษณ์กมล กมลาศน์ ) ฝังเฉลยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ซึ่งมีสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับการตรวจเป็นลำดับแรก โดยครัั้งนี้นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการตรวจกระดาษคำตอบ